Naujienos

 
2013-03-16 14:22
2013 m. balandžio 4 dieną įvyko Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos narių suvažiavimas. Suvažiavimo vieta - J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys.
2013-02-14 09:10
2013 m. vasario 12 dieną Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovai dalyvavo susitikime su Valstybinės kelių transporto inspekcijos darbuotojais.
2013-01-20 17:56
2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras suteikė Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai akreditaciją ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, suteikiant vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius.
2012-11-07 17:34
VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 2011 m. liepos 1 – 2012 m. spalio 31 d. vykdė Mokymosi visą gyvenimą programos LEONARDO DA VINCI paprogramės mobilumo projektą „Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635. Projektinė veikla vykdyta gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
2012-11-06 08:05
vykdantiems vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio mokymo programas
2012-05-09 18:48
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija išrinko geriausias 2011 m. vairavimo mokyklas. Trys mūsų asociacijos narės šiuose rinkimuose pateko tarp 29 geriausių vairavimo mokyklų. Geriausios Lietuvoje vairavimo mokyklos titulas atiteko mūsų asociacijos narei Kaune veikiančiai UAB ,,ARV-Auto“.
2012-04-16 15:07
Vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programų rengimo grupė, sukurta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos pagrindu prie Asociacijos, savo posėdyje aptarė naujų Transporto priemonių vairuotojų kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų mokymo pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo, praplėtimo ir periodinio mokymo programų parengimo klausimus, numatė terminus bei pasiskirstė darbų apimtimis.
Puslapiai: «12