ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

 
2014-04-21 09:08

Jo metu buvo apžvelgta Asociacijos veikla per pastaruosius metus, numatyta perspektyvinė programa. Po suvažiavimo Asociaciją aplankė svečiai iš įstaigų, kurios reglamentuoja vairuotojų mokymą ir atlieka kompetencijų vertinimą. Vyko dalykiškas pokalbis.