„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“

 
2012-11-07 17:34

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę"


lvria.lt


VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 2011 m. liepos 1 – 2012 m. spalio 31 d. vykdė Mokymosi visą gyvenimą programos LEONARDO DA VINCI paprogramės mobilumo projektą „Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635. Projektinė veikla vykdyta gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


Projekte dalyvavo Panevėžio, Vilniaus Jeruzalės, Klaipėdos ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centrų bei Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai, rengiantys specialistus pagal transporto sektoriaus profesinio mokymo programas, vairavimo instruktoriai bei mokymo proceso organizatoriai. Taip pat į šį projektą pakviesti atstovai iš Panevėžio miesto verslo įmonių UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir UAB „Ketrona“, Panevėžio teritorinės darbo biržos bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų. Projekto metu 28 asmenys vyko tobulinti profesinės kvalifikacijos į Austriją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją. Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikaciją siekiant pagerinti teikiamų mokymo paslaugų kokybę ir išplėsti mokymo infrastruktūrą.


2011 m.spalio 2 – 9 dienomis Pachfurte (Austrijoje) vyko pirmasis projekto vizitas. Priimančioji organizacija - TH Technische HydraulikPlanungs- u. Errichtungs GmbH. Dalyviai lankė didžiausiame Europoje vairuotojų rengimo autodrome DRIVINGCAMP, kuriame apžiūrėjo įrengtus modulius, susipažino su autodromo eksploatacijos ypatumais, tobulino vairavimo ant slidžios dangos įgūdžius. Vizito metu buvo pristatyta Austrijoje galiojanti vairuotojų pirminio ir profesinio rengimo tvarka, taikomi mokymo metodai bei naudojamos mokymo priemonės.


Akimirkos iš vizito:lvria.lt


lvria.lt


lvria.lt


Antrasis projekto vizitas vyko 2011 m. lapkričio 27 – gruodžio 4 dienomis Plymute (Jungtinėje Karalystėje), kur grupę priėmė Almond Vocational Link Ltd organizacija. Dalyviai susipažino su šalyje galiojančia vairuotojų rengimo tvarka, tarptautiniams krovinių pervežimams būtina dokumentacija, pasidalino patirtimi su vairavimo instruktoriais bei mokytojais lengvųjų, krovininių automobilių ir autobusų vairuotojų rengimo ypatumais.


Akimirkos iš vizito:


lvria.lt


lvria.lt


Trečiasis projekto vizitas vyko Rendsburge (Vokietijoje) 2012 m. rugsėjo 15 - 22 dienomis. Priimančioji organizacija - Arbeit und Leben Hamburg, didelę patirtį vykdant mobilumo projektus turinti organizacija. Dalyviai lankėsi didžiausioje šiaurės Vokietijos vairuotojų rengimo mokykloje DEULA. Šioje įstaigoje dalyviams buvo pristatyti vairuotojų rengimo ypatumai, taikomi Vokietijoje. Dalyviai apžiūrėjo teorinio ir praktinio mokymo klases, naudojamas mokymo priemones. Buvo sudarytos sąlygos stebėti praktinio mokymo pamokas, kurių metu dalyviai sužinojo kokia įranga sumontuota mokomuosiuose automobiliuose, leidžianti diegti ekonomiško ir ekologiško vairavimo įgūdžius. Dalyviai įgijo daug naudingos informacijos krovinių tvirtinimo, pavojingų krovinių pervežimo, vairuotojų profesinės kvalifikacijos mokymo srityse. DEULA mokyklos atstovai mielai dalijosi patirtimi kokia metodinė medžiaga, mokymo priemonės, pedagoginiai metodai naudojami. Apsilankymas Hamburge leido susipažinti su kitoje vairavimo mokykloje - Staatlichen Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik G9taikoma metodika, o priimančioji organizacija Arbeit und Leben Hamburg supažindino dalyvius su dualine profesinio mokymo sistema.


Akimirkos iš vizito:


lvria.lt


lvria.lt


lvria.lt


lvria.lt


lvria.lt


Projektu buvo siekta skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių organizacijų, rengiančių transporto sektoriaus darbuotojus ar įtakojančių šių darbuotojų rengimą. Vizitų metu dalyviai užmezgė naudingus kontaktus, kurie bus plėtojami būsimuose projektuose, o su Austrijos priimančiąja organizacija glaudus bendradarbiavimas plėtojamas „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ projekte.


Projekto veiklomis transporto sektoriaus darbuotojus rengiantys bei jų mokymo kokybe suinteresuoti specialistai papildė žinias naujausios technologinės - techninės informacijos srityje ir taip pakėlė profesinę kvalifikaciją. Dalyviai susipažino su lankytose šalyse galiojančia transporto darbuotojų mokymo tvarka, sužinojo kaip tose šalyse mokomi vairuotojai, siekiantys įgyti teisę vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones, profesionalūs vairuotojai (2003 m. ES direktyva Nr. 59), pavojingų krovinių pervežimo saugos specialistai ir vairuotojai, krovinių tvirtinimo specialistai, transporto priemonių techninio aptarnavimo darbuotojai. Dalyviai aiškinosi kaip vykdomas krovinių transportavimas ir logistika, keleivių ir krovinių pervežimas, pavojingų krovinių pervežimas.


Įgytos žinios apibendrintos ir pateiktos rekomendacijų rinkinyje transporto sektoriaus darbuotojų mokymo turinio tobulinimui. Rekomendacijos pristatytos projekto baigiamojo seminaro metu bei pateiktos šių sričių darbuotojų mokymą reguliuojančioms valstybinėms institucijoms ir Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai.


 


Išsamesnę informaciją apie projektą ir jo įgyvendinimą teikia VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro projektų specialistė Kristina Linkonaitė, tel. 8 45 433721, mob. tel. 862012246, el. paštas linkonaite@gmail.com