INFORMACIJA PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAMS

 
2012-11-06 08:05

INFORMACIJA PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAMS, vykdantiems vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio mokymo programas


Informuojame, kad 2012 m. liepos 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija į Studijų, mokymo programų
ir kvalifikacijų registrą įregistravo naujas motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės
profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio mokymo programas (toliau – programos). Programos
patalpintos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje www.kpmpc.ltProfesinio mokymo teikėjai, vykdantys vairuotojų profesinį mokymą pagal šiuo metu galiojančias
2007 m. rugpjūčio 17 d. patvirtintas mokymo programas, mokymą privalo baigti iki 2013 m. kovo
31 d. Minėtos programos nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus išregistruotos iš Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registro, kaip neatitinkančios reikalavimų ir nuo 2013 m. balandžio 1 d.
vairuotojų profesinis mokymas bus vykdomas tik pagal naujas, 2012 m. liepos 3 d. įregistruotas,
mokymo programas.Profesinio mokymo teikėjai, norintys gauti licenciją vykdyti vairuotojų profesinį mokymą pagal
naujas programas, turi kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą dėl pasirengimo
vykdyti programas ekspertizės atlikimo.
Daugiau informacijos http://www.kpmpc.lt/Kokybe/ivertinimas.htmlNorime atkreipti dėmesį, kad vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programose yra
nurodyti reikalavimai praktinio mokymo aikštelei, kurie įsigalios 2014 m. liepos 1 d. Profesinio
mokymo teikėjams, kurie po 2014 m. liepos 1 d., neatitiks šių reikalavimų, vadovaujantis
Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Žin., 2004, Nr. 103-3797; 2011, Nr. 89-
4259), bus sustabdyta licencija vykdyti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo
programas.