Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovų susitikimas VKTI

 
2013-02-14 09:10

Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovų susitikimas VKTI


     2013 m. vasario 12 dieną Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovai dalyvavo susitikime su Valstybinės kelių transporto inspekcijos darbuotojais.   


     Susitikimo metu Asociacijos atstovai pristatė savo veiklą ir darbo rezultatus, išsakė savo nuomonę dėl vairuotojų mokymo (ypač pirminio) kokybės gerinimo. Mūsų asociacijos atstovų nuomone reikia didinti pirminio vairuotojų mokymo trukmę, tobulinti vairavimo instruktorių rengimo tvarką, vairuotojų egzaminavimo reikalavimus. Nuolat kylant reikalavimams vairuotojų mokymui, valstybės institucijos, kurios yra atsakingos ir koordinuojančios saugaus eismo būklę, turėtų pasirūpinti metodinių mokymo išteklių leidybos klausimais. Susitikimo dalyviai aptarė ir papildomo vairuotojų mokymo, pavojingų krovinių vežimo vairuotojų bei vairuotojų profesinio mokymo klausimus, ateities perspektyvas.


     Inspekcijos atstovai pateikė vairavimo mokyklų dinamiką, pristatė naujus reikalavimus, kuriuos mokymo įstaigos turėjo įgyvendinti 2012 metais, atkreipė dėmesį į ūkio subjektų veiklos priežiūros ypatumus ir naujoves, šių subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų vykdymą siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį 2012–2014 metų veiklos planą.


    Susitikimas vyko abipusio supratimo aplinkoje. Jis buvo naudingas tiek Valstybinės kelių transporto inspekcijos darbuotojams, tiek Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovams.