TARP GERIAUSIŲ - IR MŪSŲ ASOCIACIJOS NARIAI

 
2014-12-11 14:26

Gruodžio 10 d. Susisiekimo ministerija ir Valstybinė kelių transporto inspekcija paskelbė geriausias (geriausių rezultatų pasiekusias) vairavimo mokyklas apskrityse. Tarp geriausiųjų - ir trys mūsų asociacijos nariai:


Panevėžio apskrityje geriausia pripažinta viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Šiaulių  apskrityje geriausia pripažinta  viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras;  
Telšių apskrityje geriausia pripažinta   viešoji įstaiga Mažeikių vairuotojų mokymo centras.               


Geriausių rezultatų pasiekusių šalies vairavimo mokyklų rinkimai – puiki motyvacija siekti kuo geresnių vairuotojų mokymo rezultatų ir kokybės. Būsimiems vairuotojams ši informacija padės pasirinkti labiausiai jų poreikius ir lūkesčius atitinkančias vairavimo mokyklas“, – sako ministras Rimantas Sinkevičius.
Šalies vairavimo mokyklos buvo vertinamos pagal mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių egzaminų rezultatus nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Taip pat atsižvelgta, ar šiuo laikotarpiu vairavimo mokykla nebuvo bausta už nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
Šaltinis: http://www.transp.lt/

Valstybinė kelių transporto inspekcija, siekdama informuoti visuomenę apie geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas, motyvuoti visas vairavimo mokyklas siekti kuo geresnių vairuotojų mokymo rezultatų ir kokybės, o mokytis vairuoti ketinantiems asmenims padėti pasirinkti geriausiai jų poreikius ir lūkesčius atitinkančias vairavimo mokyklas, atrinko geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas.
Vairavimo mokyklos buvo vertinamos pagal mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių egzaminų VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentą nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., taip pat buvo atsižvelgiama, ar vairavimo mokykla tuo laikotarpiu buvo bausta už nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
Šaltinis: http://www.vkti.gov.lt/ 


Visi Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos nariai - tai profesionalios, jau ne vienerius metus teikiančios vairuotojų mokymo paslaugas mokymo įstaigos. Mūsų asociacijos mokymo įstaigos vykdo vairuotojų mokymą (visų kategorijų), papildomą vairuotojų mokymą, asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymą. Visi asociacijos nariai yra profesinio mokymo įstaigos ar profesinio mokymo teikėjai. Pas mus yra galimybė įgyti valstybės pripažįstamas kvalifikacijas, t. tarpe transporto ir sandėliavimo sektoriaus darbuotojams. Paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Ukmergėje. Dvi asociacijos narės - Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras jau baigė įgyvendinti infrastruktūros plėtros projektus. Projektų rezultatas - įkurti transporto sektoriaus praktinio mokymo centrai, aprūpinti naujomis transporto priemonėmis ir kita mokymo įranga. Šių centrų praktinio mokymo aikštelės turi unikalius šalyje mokymo elementus su dirbtinėmis slidžiomis dangomis. Panašius praktinio mokymo centrus baigia įsirengti ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centras bei Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. Puikios mokymo ir mokymosi sąlygos sudarytos ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje, UAB,,LDV UNIO", UAB,,ARV-Auto", UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras".


Du visuomenės informavimo šaltiniai paskelbė apie šalies vairavimo mokyklų vertinimą. Susisiekimo ministerija paskelbė geriausias vairavimo mokyklas, o Valstybinė kelių transporto inspekcija - atrinko geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas. Abi institucijos vertino pagal tuos pačius kriterijus ir atrinko tas pačias vairavimo mokyklas. Asociacija sveikina visus atrinktuosius. 
Asociacijos narių nuomone, renkant geriausias vairavimo mokyklas, reikėtų atsižvelgti ne tik į egzaminų rezultatus, bet ir į vairavimo mokyklų patirtį, profesionalumą, mokymo materialinių išteklių šiuolaikiškumą, darbuotojų metodinį darbą ir žmogiškuosius išteklius, dalyvavimą įvairiuose projektuose, kvalifikacijos tobulinimą, mokinio teorinio ir praktinio mokymo aplinką, bendrąsias mokymų apimtis.Panevėžio darbo rinkos mokymo centro vairavimo mokymo aikštelėPanevėžio darbo rinkos mokymo centro vairavimo mokymo aikštelėŠiaulių darbo rinkos mokymo centro vairuotojų mokymo kolektyvasŠiaulių darbo rinkos mokymo centro mokomosios transporto priemonėsMažeikių vairuotojų mokymo centro mokomosios transporto priemonėsMažeikių vairuotojų mokymo centro mokomosios transporto priemonės